Skontaktuj się z nami
+48 602 237 197

Badania laboratoryjne
Aby obliczyć koszt wybranych badań, zaznacz je na liście poniżej, a następnie kliknij przycisk "Oblicz koszt"

Biochemia i analityka ogólna

Biochemia i analityka ogólna

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. DZM 16 90.00
2. DZM 16 90.00
3. SUROWICA 9 48.00
4. KREW EDTA PROBÓWKA Z APROTYNINĄ 3 40.00
5. SUROWICA 1 28.00
6. SUROWICA 1 5.00
7. SUROWICA 15 55.00
8. SUROWICA 15 89.00
9. SUROWICA 15 69.00
10. SUROWICA 1 5.00
11. MOCZ 3 88.00
12. SUROWICA 1 140.00
13. SUROWICA/MOCZ 1 7.00
14. OSOCZE CYTRYNIANOWE 3 45.00
15. SUROWICA 1 59.00
16. OSOCZE CYTRYNIANOWE 1 8.00
17. SUROWICA 1 13.00
18. SUROWICA 1 5.00
19. KAŁ 3 25.00
20. SUROWICA 5 69.00
21. SUROWICA 6 67.00
22. MOCZ 12 55.00
23. SUROWICA 1 5.00
24. 2 ml MOCZU 1 5.00
25. SUROWICA 10 67.00
26. OSOCZE CYTRYNIANOWE 15 92.00
27. OSOCZE CYTRYNIANOWE 37 105.00
28. SUROWICA 1 5.00
29. SUROWICA 1 5.00
30. SUROWICA 5 99.00
31. SUROWICA 1 33.00
32. SUROWICA 1 33.00
33. SUROWICA 1 33.00
34. SUROWICA 7 86.00
35. SUROWICA 1 28.00
36. SUROWICA 35 152.00
37. OSOCZE CYTRYNIANOWE 35 132.00
38. SUROWICA 7 45.00
39. SUROWICA/MOCZ 1 6.00
40. SUROWICA 1 8.00
41. SUROWICA 1 6.00
42. SUROWICA 1 8.00
43. SUROWICA 1 20.00
44. SUROWICA 3 39.00
45. SUROWICA 1 42.00
46. SUROWICA 1 8.00
47. SUROWICA 1 13.00
48. SUROWICA 15 140.00
49. SUROWICA/MOCZ 15 65.00
50. SUROWICA 15 99.00
51. KREW EDTA 3 100.00
52. SUROWICA 1 13.00
53. OSOCZE CYTRYNIANOWE 1 32.00
54. SUROWICA 9 49.00
55. SUROWICA 1 40.00
56. SUROWICA 3 26.00
57. SUROWICA 15 59.00
58. SUROWICA 8 60.00
59. SUROWICA 8 60.00
60. SUROWICA 8 78.00
61. SUROWICA 1 19.00
62. SUROWICA 3 38.00
63. SUROWICA 3 30.00
64. KREW NATYWNA, WŁOŚNICZNKOWA +KREW EDTA 10 50.00
65. SUROWICA 1 35.00
66. SUROWICA 3 89.00
67. OSOCZE CYTRYNIANOWE 1 8.00
68. SUROWICA 1 6.00
69. SUROWICA 6 29.00
70. SUROWICA 1 10.00
71. SUROWICA 9 18.00
72. SUROWICA/ MOCZ poranny 1 7.00
73. DZM – MOCZ zakwaszony 1 7.00
74. SUROWICA 10 59.00
75. SUROWICA 1 19.00
76. SUROWICA 1 19.00
77. SUROWICA 1 18.00
78. SUROWICA 10 29.00
79. SUROWICA 10 29.00
80. SUROWICA 1 5.00
81. SUROWICA 15 73.00
82. SUROWICA 10 39.00
83. OSOCZE + NaF 1 5.00
84. 5 ml MOCZU 1 5.00
85. OSOCZE + NaF 1 10.00
86. OSOCZE + NaF 1 10.00
87. 5 ml KRWI PEŁNEJ 3 35.00
88. 5 ml KRWI PEŁNEJ 2xPOBRANIE 3 49.00
89. 5 ml KRWI PEŁNEJ 3 14.00
90. 5 ml KRWI PEŁNEJ 3 32.00
91. SUROWICA 15 59.00
92. SUROWICA 7 62.00
93. KREW PEŁNA EDTA 1 29.00
94. SUROWICA 1 40.00
95. SUROWICA 3 52.00
96. SUROWICA 10 110.00
97. SUROWICA 3 45.00
98. SUROWICA 12 80.00
99. SUROWICA 15 99.00
100. SUROWICA 10 135.00
101. OSOCZE CYTRYNIANOWE 1 8.00
102. KREW WŁOŚNICZKOWA 1 18.00
103. SUROWICA 1 41.00
104. SUROWICA/MOCZ 15 169.00
105. SUROWICA ZAMROŻONA 3 49.00
106. KAŁ 3 25.00
107. KAMIEŃ 7 60.00
108. SUROWICA 3 47.00
109. SUROWICA+10 ml MOCZU Z DOBOWEJ ZBÓRKI 1 10.00
110. MOCZ 3 89.00
111. KREW EDTA/MOCZ 15 68.00
112. SUROWICA 7 160.00
113. 20 ml MOCZU Z DOBOWEJ ZBÓRKI+TOLUEN CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM 5 59.00
114. SUROWICA/MOCZ 1 39.00
115. DZM 9 49.00
116. SUROWICA 1 5.00
117. MOCZ 1 5.00
118. KAŁ 1 17.00
119. SUROWICA 1 45.00
120. 20 ml MOCZU Z DOBOWEJ ZBIÓRKI 7 39.00
121. DZM, zakwaszony HCl, zamrożony 15 60.00
122. SUROWICA 1 40.00
123. SUROWICA/MOCZ poranny 1 5.00
124. DZM – MOCZ + NaOH 1 5.00
125. 20 ml MOCZU Z DOBOWEJ ZBIÓRKI+HCl 15 95.00
126. SUROWICA 3 35.00
127. SUROWICA 15 57.00
128. KAŁ 3 35.00
129. SUROWICA 1 9.00
130. 5 ml MOCZU 1 39.00
131. SUROWICA 15 185.00
132. SUROWICA 1 19.00
133. SUROWICA 1 15.00
134. SUROWICA 1 25.00
135. SUROWICA 3 35.00
136. SUROWICA/MOCZ 12 109.00
137. SUROWICA/MOCZ 12 109.00
138. SUROWICA/MOCZ 12 180.00
139. SUROWICA/ MOCZ poranny 1 7.00
140. DZM – MOCZ zakwaszony 1 7.00
141. KREW PEŁNA EDTA/ 15 50.00
142. MOCZ 3 69.00
143. SUROWICA/10 ml MOCZU 15 45.00
144. MOCZ PORANNY 3 25.00
145. 10 ml MOCZU PORANNEGO 1 7.00
146. SUROWICA/MOCZ 1 5.00
147. KREW EDTA 1 8.00
148. MOCZ 3 69.00
149. 20 ml MOCZU 1 69.00
150. NASIENIE 7 120.00
151. SUROWICA 15 90.00
152. SUROWICA 15 110.00
153. KREW POBRANA NA 1 5.00
154. KREW POBRANA NA HEPARYNĘ 1 79.00
155. SUROWICA 1 15.00
156. SUROWICA 15 59.00
157. SUROWICA 3 70.00
158. SUROWICA 6 90.00
159. SUROWICA 1 39.00
160. SUROWICA 7 56.00
161. KAŁ 2 25.00
162. KREW CYTRYNIANOWA 1 8.00
163. KREW EDTA 2 5.00
164. SUROWICA/MOCZ 1 4.50
165. KREW EDTA 12 250.00
166. DZM CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM 12 99.00
167. SUROWICA 15 60.00
168. 30 ML MOCZU 40 250.00
169. SUROWICA 1 19.00
170. SUROWICA 3 110.00
171. SUROWICA 1 18.00
172. SUROWICA 1 36.00
173. SUROWICA 3 21.00
174. 5 ml KRWI PEŁNEJ NA SKRZEP 2 25.00
175. SUROWICA 1 34.00
176. SUROWICA 1 34.00
177. SUROWICA 1 29.00
178. SUROWICA 1 64.00
179. OSOCZE CYTRYNIANOWE 1 8.00
180. KREW WŁOŚNICZKOWA 1 18.00
181. MOCZ PORANNY 3 69.00
182. KREW EDTA 1 7.00
183. KREW EDTA do 2 5.00
184. KREW EDTA/MOCZ 15 89.00
185. SUROWICA/MOCZ 7 49.00
186. SUROWICA 15 119.00
187. SUROWICA 15 108.00
188. SUROWICA 5 30.00
189. SUROWICA 1 40.00
190. SUROWICA/MOCZ 1 4.50
191. KAŁ 3 25.00
192. SUROWICA 3 25.00
193. SUROWICA 3 25.00
194. SUROWICA 15 52.00
195. SUROWICA 10 150.00
196. SUROWICA 1 22.00
197. SUROWICA 8 60.00
198. SUROWICA 1 10.00
199. SUROWICA 15 130.00
200. SUROWICA 15 30.00
201. SUROWICA 7 89.00
202. SUROWICA 3 29.00
203. SUROWICA 1 45.00
204. SUROWICA 1 8.00
205. SUROWICA 1 18.00
206. SUROWICA 5 55.00
207. SUROWICA 1 15.00
208. SUROWICA 7 20.00
209. SUROWICA/ MOCZ poranny 1 7.00
210. DZM – MOCZ zakwaszony 1 7.00
211. OSOCZE HEPARYNOWE 3 10.00
212. SUROWICA 1 35.00
213. SUROWICA 1 55.00
214. SUROWICA 20 180.00
215. SUROWICA 1 6.00

Autoimmunologia i immunologia

Autoimmunologia i immunologia

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. SUROWICA 1 55.00
2. SUROWICA 6 49.00
3. SUROWICA 6 150.00
4. SUROWICA 9 59.00
5. SUROWICA 9 59.00
6. SUROWICA 12 120.00
7. SUROWICA 16 89.00
8. SUROWICA 5 40.00
9. SUROWICA 6 40.00
10. SUROWICA 6 70.00
11. SUROWICA 15 69.00
12. SUROWICA 16 89.00
13. SUROWICA 15 79.00
14. SUROWICA 15 100.00
15. SUROWICA 15 100.00
16. SUROWICA 15 180.00
17. SUROWICA 22 88.00
18. SUROWICA 9 70.00
19. SUROWICA 9 130.00
20. SUROWICA 9 89.00
21. SUROWICA 9 170.00
22. SUROWICA 15 89.00
23. SUROWICA 40 69.00
24. SUROWICA 40 125.00
25. SUROWICA 15 80.00
26. SUROWICA 15 150.00
27. SUROWICA 9 69.00
28. SUROWICA 9 69.00
29. SUROWICA 11 139.00
30. SUROWICA 15 79.00
31. SUROWICA 15 89.00
32. SUROWICA 16 109.00
33. SUROWICA 15 79.00
34. SUROWICA 15 69.00
35. SUROWICA 15 79.00
36. SUROWICA 15 79.00
37. SUROWICA 15 79.00
38. SUROWICA 15 79.00
39. SUROWICA 15 79.00
40. SUROWICA 6 88.00
41. SUROWICA 41 83.00
42. SUROWICA 41 95.00
43. SUROWICA 41 150.00
44. SUROWICA 11 99.00
45. SUROWICA 6 49.00
46. SUROWICA 6 150.00
47. SUROWICA 16 60.00
48. SUROWICA 11 60.00
49. SUROWICA 23 90.00
50. SUROWICA 23 98.00
51. SUROWICA 10 90.00
52. SUROWICA 23 75.00
53. SUROWICA 23 75.00
54. SUROWICA 23 160.00
55. SUROWICA 23 80.00
56. SUROWICA 15 80.00
57. SUROWICA 16 69.00
58. SUROWICA 11 89.00
59. SUROWICA 11 89.00
60. SUROWICA 11 160.00
61. SUROWICA 15 79.00
62. SUROWICA 3 25.00
63. SUROWICA 3 25.00
64. SUROWICA 3 25.00
65. SUROWICA 3 60.00
66. KREW EDTA 15 220.00

Diagnostyka infekcji

Diagnostyka infekcji

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. SUROWICA 15 49.00
2. SUROWICA 6 90.00
3. SUROWICA 6 99.00
4. SUROWICA 6 42.00
5. SUROWICA 6 42.00
6. SUROWICA 6 110.00
7. SUROWICA 6 110.00
8. SUROWICA 15 49.00
9. SUROWICA 15 49.00
10. SUROWICA 15 49.00
11. SUROWICA 16 59.00
12. SUROWICA 16 59.00
13. SUROWICA 15 55.00
14. SUROWICA 15 55.00
15. PLWOCINA 13 189.00
16. SUROWICA 10 45.00
17. SUROWICA 10 45.00
18. ♂-WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ, ♀ -WYMAZ Z SZYJKI MACICY 1 50.00
19. WYMAZ Z SZYJKI 11 95.00
20. SUROWICA 1 35.00
21. SUROWICA 1 35.00
22. SUROWICA 6 99.00
23. OSOCZE, SUROWICA 11 180.00
24. OSOCZE, SUROWICA 11 350.00
25. SUROWICA 5 49.00
26. SUROWICA 5 49.00
27. OSOCZE, SUROWICA 11 180.00
28. OSOCZE, SUROWICA 11 350.00
29. SUROWICA 7 59.00
30. SUROWICA 7 69.00
31. SUROWICA/OSOCZE 11 139.00
32. SUROWICA/OSOCZE 11 210.00
33. SUROWICA/OSOCZE 11 340.00
34. SUROWICA 12 48.00
35. SUROWICA 1 48.00
36. SUROWICA 1 17.00
37. SUROWICA 1 25.00
38. SUROWICA 4 40.00
39. SUROWICA 3 40.00
40. SUROWICA 1 35.00
41. SUROWICA/OSOCZE 11 129.00
42. SUROWICA/OSOCZE 11 290.00
43. SUROWICA/OSOCZE 11 290.00
44. SUROWICA 1 38.00
45. 2 X KREW EDTA 14 450.00
46. SUROWICA 1 39.00
47. KAŁ 1 29.00
48. SUROWICA 10 39.00
49. SUROWICA 10 45.00
50. WYMAZ/PMR 11 169.00
51. SUROWICA 18 550.00
52. SUROWICA 11 59.00
53. SUROWICA 1 40.00
54. SUROWICA 10 50.00
55. SUROWICA 10 50.00
56. PLWOCINA 11 189.00
57. SUROWICA 12 90.00
58. SUROWICA 12 90.00
59. SUROWICA 15 90.00
60. SUROWICA 12 90.00
61. SUROWICA 11 110.00
62. SUROWICA 10 100.00
63. SUROWICA 1 30.00
64. SUROWICA 1 35.00
65. SUROWICA 15 69.00
66. SUROWICA 15 69.00
67. SUROWICA 10 140.00
68. SUROWICA 12 90.00
69. SUROWICA 1 25.00
70. SUROWICA 1 35.00
71. SUROWICA 6 90.00
72. SUROWICA 15 90.00
73. SUROWICA 15 90.00
74. SUROWICA 15 90.00

Bakteriologia

Bakteriologia

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. KAŁ 1 21.00
2. OSOCZE 10 190.00
3. 7 15.00
4. KAŁ 5 60.00
5. WYMAZ Z POCHWY 7 20.00
6. MOCZ- cała poranna porcja 15 130.00
7. WYMAZ SZYJKI MACICY/NASIENIE 7 70.00
8. WYMAZ SZYJKI MACICY/NASIENIE 7 70.00
9. WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ 14 149.00
10. WYMAGANE ZAMÓWIENIE SPECJALNEGO PODŁOŻA 7 50.00
11. PLWOCINA 45 130.00
12. KAŁ 5 65.00
13. KAŁ 7 35.00
14. KAŁ 7 35.00
15. KREW-POBRANIE SPECJALNE 10 45.00
16. KREW-POBRANIE SPECJALNE 10 50.00
17. MOCZ 5 30.00
18. NASIENIA 7 50.00
19. PLWOCINA 5 35.00
20. PŁYN Z JAMY CIAŁA 7 30.00
21. PŁYN Z JAMY CIAŁA 7 40.00
22. ROPA 7 30.00
23. ROPA 7 40.00
24. KAŁ 1 30.00
25. KAŁ 1 20.00
26. SZKIEŁKO 7 30.00
27. WYMAZ 7 31.00
28. WYMAZ 7 30.00
29. WYMAZ 7 30.00
30. WYMAZ 7 33.00
31. WYMAZ 7 30.00
32. WYMAZ 7 40.00
33. WYMAZ 7 50.00
34. WYMAZ 7 30.00
35. WYMAZ 7 40.00
36. WYMAZ 7 35.00
37. WYMAZ 7 40.00
38. WYMAZ 7 32.00
39. WYMAZ 7 35.00
40. WYMAZ 7 45.00
41. ZESKROBINY 21 35.00

Histopatologia

Histopatologia

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. WYCINEK HISTOPATOLOGICZNY 21 50.00

Cytologia

Cytologia

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. SZKIEŁKO 15 39.00
2. SZKIEŁKO 15 49.00
3. MOCZ PORANNY 7 50.00
4. PŁYN Z JAM CIAŁA 7 50.00

Alergologia

Alergologia

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. SUROWICA 1 25.00
2. SUROWICA 5 33.00
3. Surowica 1 33.00
4. SUROWICA 1 (wyjątek RYBY i OWOCE MORZA -10) 45.00
5. SUROWICA 5 220.00
6. SUROWICA 5 200.00
7. SUROWICA 5 200.00
8. SUROWICA 10 220.00
9. SUROWICA 10 100.00
10. SUROWICA 10 100.00
11. SUROWICA 10 100.00
12. SUROWICA 10 100.00

Biologia molekularna

Biologia molekularna

Lp. RODZAJ BADANIA MATERIAŁ MAX. CZAS
OCZEKIWANIA
NA WYNIK
(dni robocze)
CENA (zł)
1. OSOCZE 10 190.00
2. KREW EDTA 4-6 tyg 338.00
3. KREW EDTA 4-6 tyg 559.00
4. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
5. KREW EDTA 4-6 tyg 1261.00
6. KREW EDTA 4-6 tyg 1157.00
7. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
8. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
9. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
10. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
11. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
12. KREW EDTA 4-6 tyg 715.00
13. ŚLINA 15 160.00
14. KREW EDTA 4-6 tyg 715.00
15. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
16. KREW EDTA 4-6 tyg 715.00
17. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
18. KREW EDTA 4-6 tyg 1521.00
19. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
20. KREW EDTA 4-6 tyg 897.00
21. KREW EDTA 4-6 tyg 897.00
22. ŚLINA/KREW EDTA 15 160.00
23. KREW EDTA 4-6 tyg 127.00
24. KREW (EDTA) 11 389.00
25. ŚLINA/KREW EDTA 15 160.00
26. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
27. WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ 11 95.00
28. WYMAZ 13 189.00
29. WYMAZ Z SZYJKI MACICY/CEWKI MOCZOWEJ 11 219.00
30. OSOCZE EDTA 11 180.00
31. OSOCZE EDTA 11 350.00
32. KREW EDTA 4-6 tyg 455.00
33. KREW EDTA 4-6 tyg 2587.00
34. KREW EDTA 4-6 tyg 1157.00
35. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
36. PLWOCINA 15 360.00
37. KREW EDTA 4-6 tyg 1157.00
38. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
39. KREW EDTA 4-6 tyg 455.00
40. KREW EDTA 4-6 tyg 494.00
41. KREW EDTA 4-6 tyg 559.00
42. KREW EDTA 4-6 tyg 2587.00
43. KREW EDTA 4-6 tyg 299.00
44. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
45. KREW EDTA 4-6 tyg 2587.00
46. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
47. KREW EDTA 4-6 tyg 102.00
48. KREW EDTA 4-6 tyg 455.00
49. KREW EDTA 4-6 tyg 118.00
50. ŚLINA/KREW EDTA 15 160.00
51. KREW EDTA 4-6 tyg 299.00
52. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
53. KREW EDTA 4-6 tyg 1118.00
54. KREW EDTA 4-6 tyg 1118.00
55. KREW EDTA 4-6 tyg 624.00
56. KREW EDTA 4-6 tyg 312.00
57. KREW EDTA 4-6 tyg 1248.00
58. KREW EDTA 4-6 tyg 1794.00
59. KREW EDTA 4-6 tyg 1248.00
60. KREW EDTA 4-6 tyg 1677.00
61. KREW EDTA 4-6 tyg 1625.00
62. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
63. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
64. KREW EDTA 4-6 tyg 1248.00
65. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
66. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
67. KREW EDTA 4-6 tyg 1157.00
68. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
69. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
70. KREW EDTA 4-6 tyg 455.00
71. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
72. KREW EDTA 4-6 tyg 364.00
73. KREW EDTA 4-6 tyg 2587.00
74. KREW EDTA 4-6 tyg 1365.00
75. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
76. KREW EDTA 4-6 tyg 1157.00
77. OSOCZE EDTA,SUROWICA 11 180.00
78. OSOCZE EDTA,SUROWICA 11 350.00
79. KREW EDTA 4-6 tyg 2470.00
80. KREW EDTA 4-6 tyg 1144.00
81. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
82. KREW EDTA 4-6 tyg 936.00
83. KREW EDTA 4-6 tyg 585.00
84. KREW EDTA 4-6 tyg 650.00
85. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
86. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
87. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
88. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
89. KREW EDTA 4-6 tyg 299.00
90. KREW EDTA 4-6 tyg 416.00
91. SUROWICA 11 139.00
92. SUROWICA 11 210.00
93. SUROWICA 11 340.00
94. KREW EDTA 11 129.00
95. KREW EDTA 4-6 tyg 290.00
96. KREW EDTA 4-6 tyg 290.00
97. KREW EDTA 4-6 tyg 806.00
98. KREW EDTA 4-6 tyg 897.00